Magyarország évtizedkönyve – A rendszerváltás (1988–1998)
Szerkesztette
Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László
DEMOKRÁCIA KUTATÁSOK MAGYAR KÖZPONTJA ALAPÍTVÁNY
1998
© 1998, dr. Kurtán Sándor, dr. Sándor Péter, dr. Vass László (szerkesztők)
Kiadja a Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány
Felelős kiadó: dr. Ágh Attila kurátor
Szedés: Nagykovácsy Kiadó
Készült a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdájában – 98 1992
Felelős vezető: Burján Norbert igazgató
Ívterjedelem: 64 A/5 ív
ISSN 1419-225X